Przepisy pomiarowe Klasy Tango

Nieuchwytrny Cel Puchar Klasy Tango 2014 fot. Mariusz Sternicki
fot. Mariusz Sternicki
Przepisy pomiarowe zostały utworzone przez Stowarzyszenie Klasy Tango w celu ujednolicenia parametrów jachtów rywalizujących w tej klasie. Każdy jacht klasy Tango musi posiadać ważną licencję konstruktora, a parametry jachtu muszą odpowiadać przepisom klasy.

Ustaleniem zgodności poszczególnych jachtów z przepisami pomiarowymi zajmuje się Komisja Techniczna powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia Klasy Tango. Komisja wystawia poszczególnym jachtom certyfikaty pomiarowe stwierdzające ich zgodność z przepisami oraz prowadzi Rejestr Certyfikatów.

Przy każdej zmianie parametrów pomiarowych należy zaktualizować Certyfikat. Jeżeli jacht przestanie spełniać przepisy pomiarowe klasy, na wniosek Komisji Technicznej może on zostać pozbawiony Certyfikatu.