Stowarzyszenie Klasy Tango

SKT Logo Stowarzyszenia Klasy Tango
Stowarzyszenie Klasy Tango powstało w 2004 roku w wyniku przyjęcia przez Warszawskie Towarzystwo Regatowe przepisów pomiarowych PPJK i konieczności wyodrębnienia klasy Tango z klasy T3. Zrzesza ono osoby zainteresowane uczestnictwem w działalności sportowej i rekreacyjnej w dziedzinie sportów wodnych, a jego nadrzędnym celem jest uprawianie i rozwój żeglarstwa jachtów klasy Tango.

Członkowie Stowarzyszenia mają również za zadanie integrowanie środowiska żeglarskiego, prowadzenie działalności w zakresie organizacji sportów wodnych i rekreacji, oraz popieranie i promocję wszystkich dziedzin działalności żeglarskiej, w tym rozwoju techniki jachtowej. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Szymon Mirecki.